dr inż. Marta Pisarek – Doświadczenie pozauczelniane


  • Organizator XIX Forum Architektury Krajobrazu (sekretarz) i IV Ogólnopolskiej Konferencji nt. Zanieczyszczenia Światłem (przewodniczący) oraz cyklicznych konferencji popularno-naukowych „Podkarpackie Wykłady z Ekologii i Ochrony Środowiska”,

Kierownik kursów organizowanych przez Niepubliczny Ośrodek Dokształcania:

  • Hortiterapia w pracy z osobami z różnego typu dysfunkcjami,
  • Projektowanie i pielęgnacja ogrodów,
  • Zakładanie ogrodu jadalnego z elementami permakultury.