dr inż. Mariusz Święcicki – Życiorys naukowy


Tytuł magistra inżyniera

Akademia Górniczo-Hutnicza – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Kierunek: Informatyka

Stopień doktora

Akademia Górniczo-Hutnicza – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Dziedzina: Nauki techniczne, Dyscyplina: Informatyka.


  • W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie pracuje od 2000 roku. Posiada 20 letni staż jako nauczyciel akademicki,
  • W trakcie pracy w wyższych uczelniach wypromował kilkudziesięciu licencjatów, inżynierów i magistrów.

<- Wróć do opisu głównego