dr inż. Mariusz Święcicki

Zakład Informatyki


Doktor w dziedzinie nauk technicznych, specjalizuje się metodach sztucznej inteligencji i eksploracji danych, ukończył studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku informatyka, doktoryzował się na Wydziale Elektrotechniki Automatyki Informatyki Elektroniki w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest autorem lub współautorem ponad czterdziestu publikacji naukowych z dziedzin, które stanowią przedmiot zainteresowań naukowych. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu systemów operacyjnych, programowania rozproszonego oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa systemów informatycznych.Telefon: 13 43 755 70
E-mail: mariusz.swiecicki@pans.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur pracownika