dr inż. Marek Gransicki – Najważniejsze publikacje


Jest autorem i współautorem: szeregu artykułów naukowych i popularno-naukowych m.in.:

  • „Prefabrykowany drewniany dom modułowy w konstrukcji ramowej w stylu regionalnym”,
  • „Badania odkrywkowe zabytkowych piwnic przedprożowych w zachodniej pierzei rynku w Dukli, jako przyczynek do programu Rewitalizacji Zespołu Staromiejskiego w Dukli”,
  • „Budynek komory celnej w Dukli w świetle badań archeologiczno-architektonicznych”,
  • „Sztuka drewna”,
  • „Historyczny układ komunikacyjny małych miast warownych w dawnej Ziemi Bieckiej”,
  • „Zabudowa lubatowska – rys historyczny i stan zachowania”,
  • „Zabudowa lubatowska – co dalej z architekturą regionalną Lubatowej”,
  • „Koncepcja drewnianego domu – materiały z konferencji naukowej w Starostwie Powiatowym w Krośnie”.