dr inż. Małgorzata Źródło-Loda – Życiorys naukowy


Wykształcenie

  1. Studia magisterskie: Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, kierunek Ekonomia.
  2. Studia doktoranckie: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych.
  3. Studia podyplomowe: Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

Doktorat

  • w 2003 r. – Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, tytuł pracy „Strategie marketingowe zakładów przetwórstwa mięsnego w regionie południowo-wschodniej Polski”.