dr inż. Małgorzata Źródło-Loda – Najważniejsze publikacje


Wybrane publikacje

 1. Baran J., Źródło-Loda M., Górka M. 2019: Próba zastosowania innowacyjnych dodatków smakowych w produkcji twarogów z mleka koziego [w] Innowacje  w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych. Towaroznawstwo w badaniach i praktyce, red. M. Miśniakiewicz, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, s.16-26.
 2. Źródło-Loda M., Baran J. 2019: System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności  i paszach w zapewnieniu bezpieczeństwa mięsa i produktów mięsnych w Unii Europejskiej [w]Konsument na rynku żywności  – preferencje, opinie, trendy. Towaroznawstwo w badaniach i praktyce, red. M. Chalagarda, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, s.161-172.
 3. Źródło-Loda M., Baran J., Bienia B. 2019: The role of rapid alert system for food and feed in  ensuring food safety in the European Union, Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції „Формування стратегії соціально-економічного  розвитку підприємницьких структур в україні”, Львів, 27–30 листопада, s. 18-22.
 4. Źródło-Loda M, Baran J. 2017: System identyfikowalności w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności. [w:] Pękasa A. Żywność dla przyszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Źródło-Loda M., Bragiel E. 2017. Społeczna odpowiedzialność biznesu – wybrane aspekty teoretyczne [w:] Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie, Krosno, Z. 72. s. 339-357.
 6. Źródło-Loda M., Górka M., Brągiel E. 2016. Klastry i ich rola w rozwoju Podkarpacia [w:] Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie, Krosno, Z. 70. s. 457-476.
 7. Baran J., Źródło-Loda M. 2016. Wykorzystanie innowacji w kreowaniu nowych produktów w przemyśle mleczarskim. [w:] Bazylak G., Różański H. (red.) Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Bezpieczeństwo żywności i pasz. PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Krosno-Wrocław, s. 138-152.
 8. Źródło-Loda M., Betlej I. 2016: The meat industry in Poland, Double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016, University of Hradec Králové, Hradec Králové, s. 1226-1231.
 9. Źródło-Loda M., 2015: Outsourcing w zarządzaniu organizacją [w:] Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie, Z. 68, Krosno, s. 393-411.
 10. Źródło-Loda M., 2015. Podejście procesowe w wybranych koncepcjach zarządzania [w:] Metody podejścia procesowego w organizacjach. Teoria i praktyka, red. A. Bitkowska, E. Weiss, Vizja Press & IT, Warszawa, s. 149-162.
 11. Źródło-Loda M., Baran J., Pisarek M.: System bezpieczeństwa żywności. Materiały Naukowe z II Międzynarodowej Konferencji „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”. Krosno, 2015, 6-7 maja, s. 536-549.
 12. Brągiel M, Górka M., Źródło-Loda M., Pisarek M. 2015: Analiza MMSP w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego na tle Polski w latach 2009-2013 [w:] Biznestrans. Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów transgranicznych, Tom 2, red. K. Świerczewska, M. Pyra, Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 114-126.
 13. Źródło-Loda M., Baran J., 2014. Wołowina kulinarna – perspektywy rozwoju [w:] Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III. Tom II. red. K. Zarzecka, S. Kondracki., Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. s. 428 – 437.
 14. Źródło-Loda M. 2013: SYSTEMS AND STANDARDS OF QUALITY MANAGEMENT USING IN THE FOOD INDUSTRY, The International Conference Hradec Economic Days 2013 Economic Development and Management of Regions, Peer-Reviewed Conference Proceedings, Part III, Hradec Kralove 2013. s. 533-538.

<- Wróć do opisu głównego