dr inż. Małgorzata Źródło-Loda – Doświadczenie pozauczelniane


Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty

  • „Auditor wewnętrzny systemów zarządzania ISO 9001, 14000, 18000”, „Pełnomocnik systemów zarządzania ISO 9001, 14000, 18000”, Zarządzanie projektem”, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Rzeszów,
  • „Wdrażanie systemu HACCP w zakładach sektora żywnościowego na obszarach wiejskich” – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie,
  • Warsztaty nauczania i uczenia się w sieci: Komunikacja na platformie nauczania i osobiste przestrzenie, Między nauką a praktyką,
  • Zarządzanie w zmianie, SCRUM, Desing Thinking, Visual Thinking.

Doświadczenie zawodowe

  • Wytwórnia Salami „Igloomeat – Sokołów” Sp. z o.o. w Dębicy – praca  na stanowisku specjalista technolog,
  • „Fanti” s.c. w Dębicy – praca na stanowisku specjalista ds. marketingu,
  • Ekspert do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”,
  • Prowadzenie wykładów  w ramach kursu „Zarządzanie  bezpieczeństwem żywności” dla Krakowskiego Ośrodka Szkoleniowo-Doradczego „Semeks”  w Krakowie.

<- Wróć do opisu głównego