dr inż. Małgorzata Górka – Życiorys naukowy


Od października 2001 r. pracuje w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. W 2015 r. uzyskała stopień  doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. W 2020 r. ukończyła studia podyplomowe nt. „Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym” na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zgromadzony dorobek naukowy obejmuje m.in. ponad 40 publikacji, w tym 1 monografię autorską i skupiony jest wokół zagadnień ekonomiki przedsiębiorstw, innowacyjności przedsiębiorstw oraz przedsiębiorczości. Wyniki badań referowane na licznych konferencjach międzynarodowych i krajowych.

W ramach działalności dydaktycznej w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, zajęcia z następujących przedmiotów: ekonomia, makro i mikroekonomia przedsiębiorczość, podstawy ekonometrii, sprawozdawczość finansowa, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, innowacje w gospodarce żywnościowej, plany budżetowe i sprawozdawczość. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów.

Prowadzi zajęcia praktyczne z zakresu zakładania działalności gospodarczej, opracowywania biznesplanu, poszukiwaniu różnych źródeł finansowania działalności gospodarczej, szkolenia i kursy z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowania innowacji, projektów unijnych.