dr inż. Małgorzata Górka – Najważniejsze publikacje


Monografie

 1. Górka M., Runowski H., 2017. Innowacyjność rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Monografia autorska. Wyd. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.

Wybrane artykuły naukowe

 1. Górka M., Ślusarczyk B., Krochmal-Marczak B. 2019. Quality management and food safety management systems in the polish food industry. EUROPEAN VECTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT. No 2 (27)/19. Dnipro ISSN 2074-5362 (print) ISSN 2522-9702 (online) DOI 10.32342/2074-5362-2019-2-27.40-48.
 2. Górka M., Ślusarczyk B., Woźniak A., Baran J., Brągiel E. 2019. Selected issues concerning quality management in the company. Нобелівський вісник, Dnipro,  Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро, № 1 (12) 2019, s.14-22. ISSN 2616-3853 (print), ISSN 2616-4167 (online). DOI: 10.32342/2616-3853-2019-2-12.
 3. Górka M., Ślusarczyk B., 2019. Losses and waste in the agri-food chain. 3 rd International Forum on Agri-Food Logistics 4 th National Scientific Conference AGROLOGISTYKA ‘Towards the Sustainability of Logistics in the Agri-Food Supply Chains’ Scientific editorial board by Karol Wajszczuk Magdalena Kozera-Kowalska. S. 99-105. Poznań, Polska.
 4. Brągiel E., Bienia B., Pisarek M., Górka M. 2019 Innowacyjne rozwiązania w przemyśle spożywczym. Materiały II Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia”. Komunikaty. (red.) Witczak M. Napora P., Witczak T., Marchel M., Jaworska G. Przemyśl, 22-23 listopada 2019, s. 45. ISBN 978-83-946796-8-2.
 5. Bienia B., Brągiel E., Pisarek M., Górka M. 2019. Superwarzywa- przykład żywności naturalnej o szczególnych właściwościach prozdrowotnych. Materiały II Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia”. Komunikaty. (red.) Witczak M. Napora P., Witczak T., Marchel M., Jaworska G. Przemyśl, 22-23 listopada 2019, s. 44. ISBN 978-83-946796-8-2.
 6. Bienia B., Krochmal-Marczak B., Górka M., Dykiel M., Sawicka B. 2019. Culinary richness of the Subcarpathian region. Академічний огляд 1(50)/2019).  Університет імені Альфреда Нобеля, оформлення, 2019. S.101-105. ISSN 2074-5354 (print), ISSN 2522-9745 (online). DOI: 10.32342/2074-5354-2019-1.
 7. Dykiel M., Bienia B., Ślusarczyk B., Górka M., Zawisza R. 2019. Traditional and regional products as an element affecting the balanced development of rural areas went through a review procedure and will be Publisher”. The XXVII International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students  «Eurointegration Aspirations of Ukraine and Problems of Macroeconomics» 5 December, 2019, Dnipro, Ukraina.
 8. Ślusarczyk B., Górka M., Wojtoń P., Rogowska A., Haczela E., 2019. Innovativeness of the food industry in Poland on the example of the dairy sector. EUROPEAN VECTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT. No 1 (26)/19. Dnipro Ukraine. 62-74. ISSN 2074-5362 (print), ISSN 2522-9702.
  Dykiel M., Krochmal-Marczak B., Brągiel E., Górka M. 2018. Wybrane zagadnienia dotyczące jakości i znakowania produktów żywnościowych. [w:] Monografia naukowa pod redakcją Barbary Krochmal-Marczak. Jakość produktów sektora rolno-spożywczego i jego pozycja na rynku. PWSZ, Krosno, s.115-127.
 9. Brągiel E., Górka M., Szydło E., Staniszewska A. 2018. Preferencje konsumenckie studentów na rynku czekolady. [w:] Monografia naukowa pod redakcją Barbary Krochmal-Marczak. Jakość produktów sektora rolno-spożywczego i jego pozycja na rynku. PWSZ, Krosno, s.145-162.
 10. Pisarek M., Krochmal-Marczak B., Dykiel M., Bienia B., Brągiel E., Górka M. 2018. Rolnictwo ekologiczne w Polsce jako sektor żywności ekologicznej. [w:] Monografia naukowa pod redakcją Barbary Krochmal-Marczak. Jakość produktów sektora rolno-spożywczego i jego pozycja na rynku. PWSZ, Krosno, s.195-214.