dr inż. Małgorzata Górka – Doświadczenie pozauczelniane

Doświadczenie zawodowe pozauczelniane:
– w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
– w zakresie doradztwa dotyczącego przygotowywania biznes planów oraz wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania finansowania zewnętrznego dla podmiotów sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych,
– na stanowisku referent ds. handlu oraz specjalista ds. ekonomicznych w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym,
– Auditora wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001,PN-N 18001.
Szkolenia i kursy z zakresu przedsiębiorczości, systemów zarządzania jakością, ekonomiki przedsiębiorstw, pozyskiwania funduszy europejskich na prowadzenie działalności gospodarczej.
Ekspert Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji nadanego przez Ministra Edukacji Narodowej,
Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu,
Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.