dr inż. Magdalena Dykiel – Życiorys naukowy


  • Doktor inżynier nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w dyscyplinie zootechnika; praca doktorska napisana w Instytucie Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Balicach w 2017 r.,
  • Pracę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, rozpoczęła w roku akademickim 2003/2004, obecnie kontynuuje zatrudnienie w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,
  • Członek Senatu Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, członek komisji ds. Zapewniania Jakości w Instytucie Zdrowia i Gospodarki,
  • Od roku akademickiego 2017/2018 kierownik studiów podyplomowych – Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych.