dr inż. Magdalena Dykiel – Najważniejsze publikacje


Jest autorką i współautorką ponad 60 prac, wśród których są oryginalne prace naukowe, rozdziały w monografiach, prace popularno-naukowe, wydawane w języku polskim i angielskim.

Publikacje w okresie od 2014 r. do 2020 r.
Oryginalne prace twórcze (lista A, B)

 1. Sokołowicz Z., Dykiel M., Krawczyk J., Augustyńska-Prejsnar A. 2019. Effect of layer genotype on physical characteristics and nutritive value of organic eggs, CyTA – Journal of Food, 17:1, 11-19, DOI: 10.1080/19476337.2018.1541480.
 2. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M. 2018. The effect of the type of alternative housing system, genotype and age of laying hens on egg quality. Ann. Anim. Sci., Vol. 18, No. 2 (2018) 541–555. ISSN: 2300-8733.
 3. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M. 2018. Effect of alternative housing system and hen genotype on egg quality characteristics. Emirates Journal of Food and Agriculture. 2018. 30(8): 695-703. ISSN: 2079-052X.
 4. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M. 2018. Effect of outdoor access on quality of eggs from Sussex hens (S-66). Europ.Poult.Sci., 82. ISSN 1612-9199.
 5. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M. 2018. Productivity of laying hens in different production systems. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 17(2), 23–30. ISSN 1644-0714.
 6. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M. 2016. Effect of storage time on quality and functional properties of eggs from hens included in conservation programme in Poland ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2016, 2 (105), 49-57. ISSN: 1425-6959.
 7. Bragiel E., Dykiel M. 2016. Rola mikroprzedsiębiorstw na regionalnym rynku pracy. Przedsiębiorstwo i region. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 8, 22-32. ISSN 2080-455X, DOI: 10.15584/pir

Wybrane monografie

 1. Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Dykiel M., Pisarek M. 2018 Zanieczyszczenie gleb i surowców roślinnych metalami ciężkimi. Jakość produktów sektora rolno-spożywczego i jego pozycja na rynku. Monografia naukowa pod red. B. Krochmal –Marczak. Cz. I, roz. 3, s. 57-75. ISBN 978-83-64457-43-2.
 2. Dykiel M., Krochmal-Marczak B., Górka М., Bragiel E. 2018. Wybrane zagadnienia dotyczące jakości i znakowania produktów żywnościowych. Jakość produktów sektora rolno-spożywczego i jego pozycja na rynku. Monografia naukowa pod red. B. Krochmal –Marczak. Cz. II, roz. 2, s. 115-128. ISBN 978-83-64457-43-2.
 3. Dykiel M., Pisarek M., Bienia B. 2018. Jakość i ocena konsumencka napojów mlecznych. Jakość produktów sektora rolno-spożywczego i jego pozycja na rynku. Monografia naukowa pod red. B. Krochmal –Marczak. Cz. II, roz. 3, s. 129-144. ISBN 978-83-64457-43-2.
 4. Pisarek M., Krochmal-Marczak B., Dykiel M., Bienia B., Bragiel E., Górka M. 2018 Rolnictwo ekologiczne w Polsce jako sektor żywności ekologicznej. Jakość produktów sektora rolno-spożywczego i jego pozycja na rynku. Monografia naukowa pod red. B. Krochmal –Marczak. Cz. III, roz. 3, s. 195-214. ISBN 978-83-64457-43-2.
 5. Baran J., Dykiel M., Habrat J. 2017. Wpływ czasu przechowywania na cechy jakości jaj przepiórczych. Wybrane aspekty z bezpieczeństwa żywności. Zeszyty Naukowe PWSZ Krosno, Monografia naukowa pod red. B. Krochmal –Marczak, 129-140. ISNB: 973-73-64457-33-3.
 6. Brągiel E., Górka M., Dykiel M., Krochmal-Marczak B., Bienia B. 2017. Innowacyjne opakowania inteligentne a bezpieczeństwo produktów żywnościowych. Bezpieczeństwo żywności i żywienia, cz.1, Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności. Seria Monografie, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, praca zbiorcza pod redakcją Witczak M., Adamczyk G., Jaworska G., Witczak T., Roz. 14, s.153-171, ISBN 978-83-62116-15-7.