dr inż. Maciej Lewandowski – Najważniejsze publikacje


Wykaz niektórych publikacji

 • M. Lewandowski Warunki pracy strumienicy zasilającej młyn strumieniowy. Zeszyty Naukowe AGH Nr. 1355 T9.z.3.
 • T. Jaszczur, M. Lewandowski, A. Rydlewski, W. Szewczyk . Plusy i minusy prób zastosowania pomp ciepła dla zagospodarowania ciepła odpadowego i ciepła dóbr wolnych. Zeszyty Naukowe AGH Mechanika T.11 zesz.3 , Kraków 1992 r.
 • T. Jaszczur, M. Lewandowski, W. Szewczyk, A. Zaczkowski BRK, T. Butcher Brookhaven National Laboratory, USA. „Performance of Polish Home Stoves” Conference on Alternatives for Pollution Control from Coal-Fired Low Emission Sources – April 26-28 1994 Pilzno Republika Czeska.
 • T. Jaszczur, M. Lewandowski, W. Szewczyk, Niska emisja -możliwości ograniczenia zanieczyszczenia środowiska przez dobór odpowiednich paliw dla pieców domowych w Krakowie. Materiały Seminarium „Ekologiczne Nowoczesne Technologie Energetyczne, Kraków czerwiec 1994.
 • T. Jaszczur, M. Lewandowski, W. Szewczyk, Możliwość zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska przez dobór odpowiednich paliw do pieców domowych, Gospodarka Paliwami i Energią, rok XLII wrzesień 1994 Nr.9 (484).
 • T. Jaszczur, M. Lewandowski ,W. Szewczyk, A. Zaczkowski BRK Butcher Thomas Brookhaven National Laboratory, USA. Coal-fired tile stoves-efficiency and emissions ASHRAE Transactions 1995 V.101, Pt.1. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Inc. Atlanta USA.
 • M. Banaś AGH , M. Lewandowski PWSZ Krosno Intensywna korozja w instalacji kotłowej. Studium przypadku. Przemysł Chemiczny tom 94 nr. 9 wrzesień 2015

Najważniejsze opracowania (współudział lub samodzielne) dla jednostek gospodarczych /z ostatnich lat/ (wcześniejsze to około 50 opracowań)

 1. Badania i analiza współpracy z instalacją syntezy amioniaku 500T/dobę sprężarek cyrkulacyjnych o ciśnieniu 30 MPa. Kraków 2000 Zakłady Azotowe Tarnów.
 2. Projekt systemu wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji dla autobusu szynowego prod. ZNTK Poznań Kraków 2002 Energocontrol Wieliczka.
 3. Analiza układu chłodzenia maszyny „WATERJET” Kraków 2006 Adler-Polska Bielsko-Biała.
 4. Analiza wariantów zasilania parą wodną urządzeń technologicznych Kraków 2006 GAMRAT – Jasło.
 5. Analiza przyczyn awarii kotła OP 650k w Elektrowni Jaworzno Kraków 2006 Elektrownia Jaworzno.
 6. Analiza przyczyn awarii kotła fluidalnego w Elektrowni Siersza Kraków 2006 Elektrownia Siersza.
 7. Analiza wyników badań zespołów sterujących w zmiennych i ekstremalnych warunkach termodynamicznych. Katowice 2006 Bombardier-Transporter SA Katowice.
 8. „Założenia i wytyczne do strategii ekoenergetycznych dla województwa zachodniopomorskiego” Wykonanie dziesięciu Studiów Wykonalności przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii.
  Kraków 2006 Instytut Karpacki Stary Sącz.
 9. Projekt zespołów chłodzących i parownika urządzenia klimatyzacji podziemnej o mocy 1,2 MW./wdrożenie/ Kraków 2007 Eurotech Sp.zoo Bytom/AGH Kraków.
 10. Badania tunelowe czujników przepływu nowej generacji dla energetyki Kraków 2007 KWANT Zakład Aparatury Pomiarowej Sp. z o.o. Kraków.
 11. Audyt energetyczny zespołu szpitalnego -Szpital Kardiologiczny Rabka Kraków 2007 „Uzdrowisko – Rabka” SA.
 12. Audyty efektywności energetycznej przedsiębiorstw (8 różnych) Kraków 2008-2010 Fundacja Partnerstwo dla Środowiska -„Czysty Biznes” Kraków.
 13. Projekt stanowiska diagnostycznego klimatyzacji samochodowej (z wdrożeniem) Kraków 2010-2011 MAR-ART. BEHR SERVICE Sp. z o.o. Kraków.
 14. Analiza przyczyn awarii turbozespołu SULZER o mocy 10MW w ZA Tarnów Kraków 2011 Energocontrol Kraków.
 15. Audyt energetyczny 3 obiektów dla SGL-Group Nowy Sącz Kraków 2012 Fundacja Tradycje Górnicze AGH.