dr inż. Maciej Lewandowski – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Kilkanaście nagród za działalność naukowo-badawczą Rektora AGH,
  • Kilka nagród Rektora PWSZ Krosno.