dr inż. Krzysztof Topolski – Życiorys naukowy


  • Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie,
  • W 2000 r. – Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Magister inżynier,
  • W 2002 r. – Politechnika Krakowska. Studium podyplomowe z zakresu BHP. Specjalista ds. BHP,
  • W 2013 r. – Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001;  ISO 14001; PN-N 18001,
  • W 2017 r. – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie – Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration,
  • W 2018 r. – Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynieria  Środowiska. Doktor nauk technicznych,
  • Od 2004 r. – Pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Pigonia w Krośnie, obecnie – Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Początkowo jako referent techniczny, następnie jako asystent na kierunku Inżynieria Środowiska.

<- Wróć do opisu głównego