dr inż. Krzysztof Topolski – Najważniejsze publikacje


  1. Rymar St., Topolski K., Twardowski K.: „Płytkie badania geofizyczne-rozpoznanie budowy geologicznej w aspekcie badań geotechnicznych”. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.„Problemy Ekologiczne Euroregionu Karpackiego”, Krosno 2004 r.
  2. Topolski K., Trąd J.: „Wspomaganie monitoringu zanieczyszczeń i zagrożenia powodziowego rzek przy pomocy programów komputerowych na przykładzie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.  I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.” Problemy Ekologiczne Euroregionu Karpackiego”, Krosno 2004 r.
  3. Rymar St., Topolski K.: „Próba oceny możliwości zanieczyszczeń wód podziemnych produktami ropopochodnymi na fałdzie Iwonicza Zdroju”. II Międzynarodowa konferencja pt. „Nauka i Technika w Ochronie Środowiska”. IV Sympozjum Koła Naukowego „EKOFILIA”, Jelenia Góra 2005 r.
  4. Topolski K., Woźniak A.: „Możliwości i bariery pozysku energii wiatru z wybranych obszarów województwa podkarpackiego”. II Międzynarodowa konferencja pt. „Nauka i Technika w Ochronie Środowiska”. IV Sympozjum Koła Naukowego „EKOFILIA”, Jelenia Góra 2005 r.
  5. Ponadto jest autorem blisko 50 ekspertyz, opini geotechnicznych i dokumentacji geologiczno – inżynierskich, a także kilkudziesięciu dokumentacji z zakresu ocen oddziaływania na środowisko.
  6. Współautor następujących dokumentacji realizowanych na zlecenie Ministerstwa Środowiska, PGNiG S.A. i Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN:
  • Kompleksowa interpretacja danych geofizycznych i geologicznych dla rozpoznania budowy geologiczno – strukturalnej w  rejonie Hermanowej, Babicy. W-wa, 2002 r.
  • Realizacja projektu badań magnetotellurycznych  w Karpatach 1998-2002. W-wa, 2002 r.
  • Dokumentacja badań magnetotellurycznych oraz grawimetrycznych „on-line”, temat: Skarżysko – Przysucha. W-wa, 2003 r.
  • Dokumentacja badań magnetotellurycznych w rejonie Raciechowice – Stadniki. W-wa, 2002 r.