dr inż. Krzysztof Topolski – Doświadczenie pozauczelniane


  • Pracował w Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. jak Członek Zarządu, następnie w Orlen Południe S.A. również na stanowisku Członka Zarządu oraz w Konsorcjum Olejów Przepracowanych – Organizacja Odzysku S.A. na stanowisku Wiceprezesa i Prezesa Zarządu,
  • Był również pracownikiem Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle na stanowisku zastępcy Dyrektora,
  • Posiada uprawnienia geologiczne kat. X,
  • Był Członkiem Regionalnej Komisji ds. ocen oddziaływania na środowiska,
  • Posiada certyfikat Certyfikat – Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001.

<- Wróć do opisu głównego