dr inż. Krzysztof Topolski

Zakład Budownictwa


W publikacjach i zajęciach dydaktycznych zajmuje się  przede wszystkim  badaniem podłoża i oceną warunków gruntowo-wodnych na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych, a także oceną oddziaływania obiektów budowlanych na środowisko w procesie inwestycyjnym. Organizator lub współorganizator 4 konferencji naukowych.Telefon: 13 43 755 90
E-mail: krzysztof.topolski@pans.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur pracownika