dr inż. Jolanta Baran – Życiorys naukowy


  • w 2009 r. – Doktor nauk ekonomicznych z zakresu towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Tytuł pracy doktorskiej: „Jakość i akceptacja konsumencka serów owczych i kozich”,
  • w okresie od 1997 r. do 2002 r. – Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, specjalność: ekonomika produkcji rolniczej, magister inżynier ekonomii.