dr inż. Jolanta Baran – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


Nagrody Rektora PWSZ w Krośnie w latach akademickich 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2015/2016, 2012/2013, 2008/2009 za:

  • Organizację praktyk na kierunku Towaroznawstwo,
  • Promocję kierunków Towaroznawstwo i Zielarstwo,
  • Prowadzenie zajęć pokazowych i dydaktycznych dla kandydatów na kierunek Towaroznawstwo,
  • Osiągnięcia naukowe.