dr inż. Dorota Chodorowska – Życiorys naukowy


Absolwentka studiów wyższych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie. W 1998 r. uzyskała tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku Lotnictwo, specjalność Lotnicze Systemy Sterowania. W 2008 r. otrzymała tytuł doktora nauk technicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza stateczności konstrukcji cienkościennych sprężanych technologicznie”/ nauki techniczne/ mechanika.

Od 2001 r. starszy wykładowca na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Koordynator modułów: wytrzymałość materiałów, MES, mechanika techniczna.

W okresie od 2010 r. do 2016 r. starszy wykładowca na Politechnice Rzeszowskiej (wytrzymałość materiałów).