dr inż. Dorota Chodorowska – Najważniejsze publikacje


Monografie

 1. Blum A., Chodorowska D.: Stateczność konstrukcji cienkościennych sprężanych technologicznie. Monografia s. 154 Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH ISBN 978-83-74-64-203-3. Kraków 2008.
 2. Praca zbiorowa; Podstawy konstrukcji maszyn 2 – Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo (rozdział IV Podstawy maszynoznawstwa)

Artykuły

 1. Blum A., Chodorowska D.: Eksperymentalne badania wpływu sprężania technologicznego blachownic na ich stateczność. II Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa. Techniczno-Ekonomiczne Uwarunkowania Rozwoju Przedsiębiorczości, str. 25-32. Kraków 2005.
 2. Blum A., Chodorowska D.: Wpływ sił sprężania technologicznego na wytrzymałość stalowych dźwigarów blachownicowych. III Międzynarodowa Konferencja TRANSMEC 2005. Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej Nr 1702. Zeszyt 60. Gliwice 2005, str. 25-30.
 3. Blum A., Chodorowska D.: Sprężanie technologiczne dźwigarów blachownicowych. XIX Konferencja Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych Zakopane 2006. Kwartalnik Transport Przemysłowy 4(22)/2005, str. 38-42.
 4. Blum A., Chodorowska D.:Analiza stateczności konstrukcji cienkościennych sprężanych technologicznie. XI Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane 2006, str. 73-80.
 5. Blum A., Chodorowska D.: Experimental analysis of prestressed thin-walled structures stability. Elsevier, Thin-walled structures 45, ScienceDirect, październik 2007.
 6. Chodorowska D, Blum A.: Stateczność konstrukcji cienkościennych sprężanych technologicznie, I Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa, 28-31 sierpnia 2007 r.
 7. Chodorowska D., Blum A.: Eksperymentalna analiza sprężanych technologicznie konstrukcji cienkościennych, XXIII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka 2008.
 8. Chodorowska D., Blum A.: Wpływ sprężania technologicznego na im perfekcje blach środnikowych dźwigarów blachownicowych, XII Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane 2009, str. 109-116.
 9. Chodorowska D., Kopecki T., Mazurek P.: Numeryczne odwzorowanie bifurkacji w procesie wyznaczania rozkładów naprężeń w zakrytycznych stanach deformacji lotniczych struktur nośnych, XIII Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane 2012, str. 363-372.
 10. Chodorowska D., Kopecki T., Mazurek P.: Post-Critical Deformation States of Thin-Walled Semi-Monocoque Aircraft Load-Bearing Structure with Large Opening, XIV Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane 2015, ISBN 83-914019-8-7.
 11. Chodorowska D., Kopecki T., Lis T., Mazurek P.: Post-buckling deformation states of semi-monocoque cylindrical structures with large cut-outs operating load conditions. Numerical analysis and experimental tests, Eksploatacja i Niezawodnosc Maintenance and Reliability 2016, ISSN 1507-2711.
 12. Chodorowska D., Szostak J., Świątoniowski A.: Repair technology of the composite wing of a light plane damaged during an aircraft crash, Zeszyty Naukowe Transport/ Politechnika Śląska, 2016, str. 149-157.