dr inż. Dorota Chodorowska – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Brązowy Medal Zasługi za długoletnią Służbę – odznaczenie Państwowe,
  • W okresie od 2012 . do 2018 r. – Nagroda Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.