dr inż. Dorota Chodorowska – Doświadczenie pozauczelniane


  • Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych w szkole średniej – Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie.