dr inż. Damian Dubis – Życiorys naukowy


  • w dniu 14 maja 2015 r. – Doktorat w dyscyplinie Towaroznawstwo obroniony z wyróżnieniem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
  • w 2009 r. – Studia podyplomowe „Zarządzanie Bezpieczeństwem i higieną pracy”, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.