dr inż. Damian Dubis – Najważniejsze publikacje


Najważniejsze publikacje z podziałem na monografie i artykuły

  1. Dubis D., 2019, Wybrane wyzwania branży szklarskiej w kontekście zmieniających się wymagań na rynkach B2B i B2C, W: M. Gębarowski i M. Jabłoński (red.) Towaroznawstwo w badaniach i praktyce – Jakość wobec wymagań współczesnego rynku, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, s. 31- 42, ISBN: 978-83-7789-597-9
  2. Dubis D., Cybowicz S. Benefits from integrated management system implementation on an example of glass manufacturing enterprise, European Vector of Economic Development, НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ № 1 (26) 2019, The Dnieper, ISSN 2522-9702.
  3. Dubis D. Analiza wymagań normy PN-EN ISO 9001_2015-10 w kontekście zastosowania narzędzi informatycznych, Kwartalnik Chemiczny Prawo i Wiedza 1/2018, wyd. THETA Doradztwo Techniczne, Warszawa 2018.