dr inż. Damian Dubis – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Stypendysta Podkarpackiego Funduszu stypendialnego dla doktorantów,
  • Praca doktorska wyróżniona przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • Nagroda Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.