dr inż. Bogusław Wiśniewski – Najważniejsze publikacje


Autor lub współautor 21 publikacji naukowych, promotor ponad 600 prac dyplomowych. Organizator i opiekun merytoryczny 17-tu Prezentacji Aplikacji Mikrokontrolerów (współpraca z Motorolą / Freescale / NXP) w ramach Festiwalu Nauki Kraków 2003 … 2019, gdzie studenci zademonstrowali prawie 1000 praktycznych zastosowań mikrokontrolerów.


Wybrane publikacje

  1. Układy wzbudzające dla stanowiska pomiarowego sygnału swobodnej precesji protonów w ziemskim polu magnetycznym — Excitation circuits for measurement stand of free protons procession in Earth magnetic field / Bogusław WIŚNIEWSKI, Barbara SZECÓWKA-WIŚNIEWSKA, Paweł Adamus, Jakub Wójcik // W: KM 2010 : V Kongres Metrologii : Łódź, 6–8 września 2010 : materiały / oprac. red. Krzysztof Gniotek, Zygmunt Kuśmierek. — Łódź : Politechnika Łódzka, 2010. — S. 178–179. — Bibliogr. s. 179, Streszcz., Abstr.. — Pełny tekst W: V Kongres Metrologii [Dokument elektroniczny] : Łódź, 6–8 września 2010 r. : materiały. — Wersja do Windows. — Dane Tekstowe / Politechnika Łódzka. — [Łódź : PŁ, 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Streszcz., Abstr.
  2. Układy wzbudzające dla stanowiska pomiarowego sygnału swobodnej precesji protonów w ziemskim polu magnetycznym — Excitation circuits for measurement stand of free protons procession in Earth magnetic field / Bogusław WIŚNIEWSKI, Barbara SZECÓWKA-WIŚNIEWSKA, Paweł Adamus, Jakub Wójcik // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2010 vol. 56 nr 8, s. 907–910. — Bibliogr. s. 910, Streszcz., Abstr.
  3. Testowanie aplikacji z miktokontrolerami — [Testing of applications with microcontrollers] / Bogusław WIŚNIEWSKI, Barbara SZECÓWKA-WIŚNIEWSKA, Jacek OSTROWSKI // W: PWT 2006 : XI Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne : [XI poznańska konferencja naukowo-dydaktyczna w dziedzinie telekomunikacji i elektroniki] : Poznań 7–8 grudnia 2006 : materiały konferencyjne. — [Poznań : Politechnika Poznańska. Wydział Elektroniki i Telekomunikacji], [2006] + CD-ROM. — S. 45–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz.

<- Wróć do opisu głównego