dr inż. Bogusław Wiśniewski – Doświadczenie pozauczelniane


  • Współpraca z przemysłem – zespół automatyzacji procesu wielkopiecowniczego oraz wdrożone projekty specjalizowanych aparatów telefonicznych (Telkom – Telos),
  • Autorskie laboratoria z Techniki Cyfrowej Modułowych Systemów Aparatury, Techniki Mikroprocesorowej oraz Systemów Alarmowych i Powiadamiania w rozbudowie laboratorium Elektroniki i Informatyki Samochodowej (PWSZ),
  • Współpraca ze średnim szkolnictwem technicznym – stopień nauczyciela dyplomowanego,
  • Od 1974 r. członek Komitetu Głównego, a od 2005 r. przewodniczący Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej (olimpiada z listy MEN, w roku bieżącym XLIII edycja),
  • Członek kapituły Fundacji Perspektywy. Aktualnie pracuje przy komponentach samochodu elektrycznego (bateria + BMS, wspomagające superkondensatory, falowniki, sterowanie silnikiem BLDC itp.).

<- Wróć do opisu głównego