dr inż. Bernadeta Rajchel – Życiorys naukowy


  1. Doktor nauk o Ziemi, dyscyplina geologia, nadany uchwałą Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27.10.2008 r., tytuł pracy: „Geochemia Tl, As, Cd, i Pb w rudach oraz odpadach hutniczych Zn-PB Górnego Śląska”, rok uzyskania 2008.
  2. W 2003 r. – Magister inżynier inżynierii środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 
  3. W 2002 r. – Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego ukończone w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
  4. W 2019 r. – Studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” ukończone na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

<- Wróć do opisu głównego