dr inż. Bernadetta Bienia – Życiorys naukowy


  • Doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii,
  • w 2017 r. – Praca doktorska napisana na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
  • od 2003 r. – Zatrudniona w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.