dr inż. Bernadetta Bienia – Najważniejsze publikacje


Artykuły z ostatnich lat

 1. Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2019. The effect of foliar fertilization on darkening of tuber flesh of selected potato cultivars. Agronomy Science, Sec. E. Agricultura, VOL. LXXIV (4): 61-71. dx.doi.org/10.24326/as.2019.4.4.
 2. Dykiel M., Bienia B., Ślusarczyk B., Górka M., Zawisza K. 2019. Traditional and regional products as an element affecting the balanced development of rural areas, Євроінтеграційний вибір україни та проблеми макроекономіки, ХХVІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів, Університет імені Альфреда Нобела, 5 грудня, Дніпро, ISBN 978-966-434-469-9: 143-151.
 3. Bienia B., Dykiel M., Brągiel E. 2019. Sustainable development – concept, definitions, Європейський векторекономічного розвитку / European vector of economic development, Університет імені Альфреда Нобела, 2(27): 17-27, DOI: 10.32342/2074-5362-2019-2-27-2.
 4. Bienia B., Patla B., Krochmal-Marczak B., Sawicka B., 2019, Odmianowe zróżnicowanie plonowania ziemniaka w gospodarstwie indywidualnym z terenu gminy Dukla, Nauki Przyrodnicze 2(24), s. 14-19.
 5. Bienia B., Uram-Dudek A., Krochmal-Marczak B., Dykiel M., Sawicka B. 2019. Właściwości przeciwutleniające wybranych herbat zielonych, Herbalism 1(5), s.32-40.
 6. Źródło-Loda M., Baran J., Bienia B. 2019. The role of rapid alert system for food and feed in ensuring food safety in the European Union, Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції „Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в україні”, Львів, 27–30 листопада: 18-22.
 7. Sawicka B., Noaema A.H., Barbaś P., Skiba D., Bienia B., 2019. Environmentally friendly methods used to improve the quality seed potatoes [w:] Współczesne badania nad stanem środowiska i leczniczym wykorzystaniem roślin. Ed. by Chwil M., Skoczyslas M.M., Wyd. UP Lublin, DOI: 10.24326/mon.2019.2: 109-122.
 8. Bienia B., Krochmal-Marczak B., Górka M., Dykiel M., Sawicka B. 2019. Culinary richness of the Subcarpathian Region. Academy Reviev, Uniwersytet w Dnieprze, 1(50): 101-108, DOI: 10.32342/2074-5354-2019-1-50-10.
 9. Krochmal-Marczak B., Bienia B., Pisarek M., Wojtuń M. 2019. Roślinność towarzysząca łanom pszenicy ozimej w gminie Haczów. Polish Journal for Sustainable Development, 23(1): 35-40, DOI: 10.15584/pjsd.2019.23.1.4.
 10. Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2018. Oddziaływanie nawożenia dolistnego nawozami makro- i mikroelementowymi na plonowanie i strukturę plonu kilku odmian ziemniaka. Frag. Agron., 35(1): 17-28.
 11. Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Bienia B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2018. The possibilities of growing common grape vine (Vitis vinifera L.) in the conditions of the Lower Beskids area [w:] 167nd EAAE Seminar European Agriculture and the Transition to Bioeconomy : September 24-25, 2018. Institute of Soil Science and Plant Cultivation –State Research Institute Pulawy, Poland, s. 1-15.
 12. Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2018. Efekty nawożenia dolistnego ziemniaka. Ziemniak Polski, 2: 4-9.zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”, red. G. Bazylak, A. Kaznowski, H. Różański, PWSZ w Krośnie, ISBN 978-83-64457-36-4: 323-334. 

Rozdziały w monografiach (kilka wybranych)

 1. Bienia B. Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2019. Polskie superowoce – wybrane przykłady [w:] Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna, red. G. Bazylak, H. Różański, Krosno-Wrocław, ISBN 978-83-64457-54-8: 71-83.
 2. Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2019. Białko – wartościowy składnik bulw ziemniaka [w:] Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna, red. G. Bazylak, H. Różański, PWSZ w Krośnie, ISBN 978-83-64457-51-7, 215-226.
 3. Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2018. Wpływ nawożenia fosforowego i potasowego na plonowanie i cechy jakościowe wybranych roślin zbożowych oraz okopowych [w:] Jakość produktów sektora rolno-spożywczego i jego pozycja na rynku. red. Barbara Krochmal-Marczak, Wyd. PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie s. 39-56, ISBN 978-83-64457-43-2.
 4. Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Dykiel M., Pisarek M. 2018. Zanieczyszczenie gleb i surowców roślinnych metalami ciężkimi [w:] Jakość produktów sektora rolno-spożywczego i jego pozycja na rynku. red. Barbara Krochmal-Marczak, Wyd. PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, s. 57-76, ISBN 978-83-64457-43-2.