dr inż. Bernadetta Bienia – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Medal Brązowy za długoletnią służbę (nr leg. 282-2018-70),
  • Wielokrotnie nagradzana nagrodą Rektora PWSZ w Krośnie.