dr inż. Bartosz Trybus – Życiorys naukowy


  • Ukończył studia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
  • Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka uzyskał na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH.

<- Wróć do opisu głównego