dr inż. Bartosz Trybus – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w 2013 r. – Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP,
  • Kilkukrotnie nagroda Rektora PWSZ w Krośnie.

<- Wróć do opisu głównego