dr inż. Bartosz Trybus

Zakład Informatyki


Nauczyciel akademicki, od 2005 r. pracownik Zakładu Informatyki w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Obecnie w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie zatrudniony na stanowisku wykładowcy. Na kierunku Informatyka prowadzi zajęcia z programowania aplikacji internetowych oraz projektowania i administrowania systemów baz danych. Autor ponad 50 prac naukowych związanych z komputerowymi systemami czasu rzeczywistego, przetwarzaniem danych procesowych i środowiskami wykonawczymi dla programów sterujących. Wyniki prac wdrożone zostały przez odbiorców przemysłowych w kraju i za granicą.