dr inż. Bartłomiej Czado – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w 2006 r. wyróżnienie w Konkursie im. Prof. Izydora Stella-Sawickiego na najlepszą pracę dyplomową – za pracę magisterską pt. „Identyfikacja współczynników tłumienia w gruncie z wykorzystaniem transformat falkowych”.