dr inż. Bartłomiej Czado – Najważniejsze publikacje


 1. Bogumił Wrana, Bartłomiej Czado; Identification of damping in soil; V Symposium Environmental Effects on Buildings and People – actions, influences, interactions, discomfort, Kazimierz Dolny, 2007.
 2. Bogumił Wrana, Bartłomiej Czado; Identyfikacja tłumienia w gruncie; Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 32, Zeszyt 2, 2008, 329–336.
  Bogumił Wrana, Bartłomiej Czado, Zastosowanie transformaty falkowej do określenia defektów pali; Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 34, Zeszyt 2, 2010, 647–653.
 3. Bartłomiej Czado, Elżbieta Korzeniowska-Rejmer, Jan S. Pietras; Analiza zmian nośności podłoża budowlanego w wyniku jego zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi na przykładzie gruntów piaszczystych; Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 34, Zeszyt 2, 2010, 165–171.
 4. Bogumił Wrana, Bartłomiej Czado; Zastosowanie wyników testu CPT do oceny nośności pala. Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 35, Zeszyt 2, 2011, 605-611.
 5. Bartłomiej Czado, Elżbieta Korzeniowska-Rejmer, Jan S. Pietras; Wpływ zanieczyszczeń olejowych na wytrzymałość na ścinanie i nośność gruntów piaszczystych; Czasopismo Techniczne – Środowisko, Zeszyt 6, Rok 108, 2-Ś/2011, s. 80-88.
 6. Bartłomiej Czado, Jan S. Pietras; Comparison of the Cone Penetration Resistance Obtained in Static and Dynamic Field Tests; AGH Journal of Mining and Geoengineering, Vol. 36 No. 1 (2012), 97-106.
  Bartłomiej Czado, Bogumił Wrana; Bearing Capacity of Pile Foundation Based on CPT Results in Accordance to Polish Standards and Eurocode 7; AGH Journal of Mining and Geoengineering, Vol. 36 No. 2 (2012), 111-120.
 7. Bartłomiej Czado, Jan S. Pietras; Rozpoznanie geotechniczne podłoża przez sondowania statyczne i dynamiczne – porównanie oporów penetracji stożka.; Czadopismo Techniczne – Budownictwo, 3-B/2012 (2013), 21-34.
 8. Arkadiusz Kwiecień, Bogusław Zaąc, Jarosław Chełmecki, Bartłomiej Czado; Zastosowanie złączy podatnych w dylatacjach posadzek betonowych; XXVI KNT Awarie Budowlane 2013 – Materiałowe aspekty awarii i napraw konstrukcji.
 9. Bartłomiej Czado, Jerzy Domski, Bogumił Wrana; Optymalizacja posadowienia palowego obiektów Centrum Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach; Seminarium IBDiM i PZWFS – Wzmacnianie Podłoża i Fundamentów 2014 – Warszawa, 6 marca 2014, 121-132.
  Bartłomiej Czado; Analiza nośności pali fundamentowych na podstawie polowych badań gruntów sondą statyczną. Praca doktorska; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – Kraków – grudzień 2014.
 10. Bartłomiej Czado, Bogumił Wrana; Method of prediction of load-settlement curve for a single pile. The PCM-CMM-2015 Congress – Gdańsk, 9-11 wrzesień 2015.
 11. Bartłomiej Czado; Wpływ wykopu fundamentowego na rejestrowane opory wprowadzania stożka sondy CPT; Nauka i Przemysł 2015 – VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Kraków, 18-19 września 2015.
  Bartłomiej Czado; Sondowania statyczne CPTU. Sprzęt, interpretacja, jakość.; .Warsztaty Geologii Inżynierskiej, AGH, 2016.
 12. Bartłomiej Czado; Moduł video sondy CPT (Videocone) i jego wykorzystanie w interpretacji wyników sondowań; II Warsztaty Geologii Inżynierskiej, AGH, 2017.
 13. Bartłomiej Czado; Kryteria modyfikacji projektowanej głębokości badania CPTU – wytyczne dla operatora sondy; III Warsztaty Geologii Inżynierskiej, AGH, 2019.