dr inż. Andrzej Studziński – Doświadczenie pozauczelniane


  • Zainteresowania naukowe dotyczą bezpieczeństwa i niezawodności w systemach zaopatrzenia w wodę ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka wynikającego z awarii przewodów wodociągowych, strat związanych z awariami zarówno w aspekcie technicznym (ciągłość dostawy wody, wpływ na funkcjonowanie całego systemu) jak również ekonomicznym (koszty związane z występowaniem awarii),
  • Wykonawca dwóch projektów badawczych z zakresu niezawodności i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę.

<- Wróć do opisu głównego