dr inż. Agnieszka Kubacka – Życiorys naukowy


  • Absolwentka Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej,
  • Stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyki nadany decyzją Rady Wydziału Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie,
  • Zajęcia na kierunku informatyka prowadzi m.in. z dziedziny algorytmów i struktur danych oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych. Opiekun studenckich praktyk zawodowych.