dr inż. Agnieszka Kubacka – Najważniejsze publikacje


  1. B. Dębska, A. Kubacka, A model of formative assessment on the basis of the example of e-Student portal, w: E-learning for Societal Needs, Katowice-Cieszyn 2012 (rozdział w monografii).
  2. B. Dębska, A. Kubacka, E-learning in education of people from IT department, w: E-learning &Lifelong Learning, Katowice-Cieszyn 2013 (rozdział w monografii).
  3. B. Dębska, A. Kubacka, Generation of individual learning path in distant education, The Scientific Journal International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, vol. 24, No. 1, 2014.
  4. B. Dębska, A. Kubacka, Classification Algorithms in the Personalization of Educational Portals, The Scientific Journal International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, vol. 26, No. 1, 2016.
  5. B. Dębska, A. Kubacka, Ocena wyników procesu kształcenia zdalnego z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji, Edu@kcja. Magazyn edukacji elektronicznej nr 2 (14)/2017.
  6. B. Dębska, A. Kubacka, Use of artificial neural networks in the selection of educational content on an e-learning portal, w E-learning and Smart Learning Environment for the Preparation of New Generation Specialists, Vol. 10, 2018, Katowice-Cieszyn 2018, (rozdział w monografii).