dr inż. Agnieszka Kubacka – Doświadczenie pozauczelniane


  • Certyfikowany audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013.