dr Henryk Różański – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  1. w 2015 r. – Brązowy Krzyż Zasługi, nr 76-2015-38, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, nr 282-2018-102, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. w 2003 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r., 2016 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r. – Nagrody Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie za osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne.

<- Wróć do opisu głównego