dr hab. Zygmunt Sibiga, prof. KPU – Życiorys naukowy


Stopnie naukowe

  • doktor w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
  • doktor habilitowany w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
  • w okresie od 1971 r. do 1981 r. – Pracownik naukowo – dydaktyczny w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie,
  • od 2002 r. pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,
  • w okresie od 1986 r. do 2014 r. – Pracownik naukowo – dydaktyczny na Uniwersytecie Rzeszowskim.

<- Wróć do opisu głównego