dr hab. Zygmunt Sibiga, prof. KPU – Najważniejsze publikacje


  • Autor dwóch książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu dydaktyki i edukacji dwujęzycznej,
  • Opracowanie monografii polskich szkół etnicznych w USA i zarysu metodyki nauczania w szkołach etnicznych,
  • w okresie od 2002 r. do 2014 r. – Redaktor „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka”,
  • Recenzje wydawnicze i doktorskie,
  • Promotor prac doktorskich,
  • Uczestnik wielu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych w kraju i za granicą.

Współorganizator ponad 20 konferencji z wygłoszonymi i opublikowanymi referatami m.in.:

  1. Zadania etniczne szkół polonijnych Stanów Zjednoczonych [w:] Polska dwa światy. Kraj i Polonia. Polacy w Ameryce – 400-lecie, red. W.J. Wysocki, W. Gliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2009.
  2. Konferencja międzynarodowa na UKSW w Warszawie, Warszawa 2009; Polskie szkolnictwo w Nowym Jorku [w:] Polonijny Nowy Jork, red. D. Piątkowska, Wydawca: Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Nowy Jork – Opole 2010.
  3. Konferencja międzynarodowa w Nowym Jorku, Nowy Jork 2010.; Kształcenie sprawności językowej uczniów w podręcznikach dla szkół polonijnych [w:] Integracja wczoraj i dziś w kształceniu polonistycznym, t. II, red. U. Kopeć, Z. Sibiga, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.

<- Wróć do opisu głównego