dr hab. Zygmunt Sibiga, prof. KPU – Doświadczenie pozauczelniane


  • Nauczyciel w szkolnictwie podstawowym i średnim, adiunkt Instytutu Kształcenia Nauczycieli – Oddziału Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie,
  • W okresie od 1982 r. do 1983 r. – Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku,
  • W okresie od 1981 r. do 1984 r. – Nauczyciel metodyk Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce,
  • Członek Komisji ds. Stopni Zawodowych Nauczycieli w zakresie nauczania początkowego,
  • Ministerialny ekspert w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli,
  • Członek Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich na WSP w Krakowie,
  • Kierownik studenckich praktyk pedagogicznych – hospitacje praktykantów we wszystkich typach szkół (w ponad 100 szkołach),
  • Promotor kilkuset licencjatów i magistrów.

<- Wróć do opisu głównego