dr hab. Zygmunt Sibiga, prof. KPU

Zakład Pedagogiki


Profesor uczelni, członek Stowarzyszenia Twórców Kultury i Środowisk Twórczych Podkarpacia, konsultant metodyczny w Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, członek Światowej Rady Badań nad Polonią. Prace badawcze w zakresie dydaktyki ogólnej, dydaktyk szczegółowych, teorii nauczania i wychowania etnicznego w szkołach polonijnych, edukacji dwujęzycznej dzieci i młodzieży. Współuczestnik w tworzeniu i weryfikacji dwóch teorii dydaktycznych o zasięgu i znaczeniu ogólnopolskim, tj. teorii nauczania systemowego i teorii nauczania integrującego, wydanie dwóch pozycji książkowych. Badacz szkolnictwa polonijnego w Stanach Zjednoczonych.