dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU – WZÓR

Zakład


Sylwetka naukowa


  • Życiorys naukowy
  • Doświadczenie pozauczelniane
  • Najważniejsze publikacje
  • Najważniejsze nagrody i wyróżnienia

Telefon:
E-mail:
Konsultacje: