dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU – Życiorys naukowy


  • Technikum Górnicze w Tarnobrzegu, specjalność; Technik budowy maszyn,
  • w 1987 r. – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Praca magisterska: Organizacja imprez sportowych metodą planowania sieciowego. Magister wychowania fizycznego, trener piłki nożnej klasy drugiej,
  • w 2007 r. – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. Dysertacja doktorska: Transformacja kultury fizycznej w uniwersytetach polskich w latach od 1989 r. do 2006 r. Doktor nauk o kulturze fizycznej,
  • w 2013 r. – Uniwersytet Preszowski, Wydział Sportu. Praca habilitacyjna: Wybrane czynniki warunkujące wytrzymałość aerobową 20 letniej młodzieży. Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej,
  • Profesor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.