dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU – Najważniejsze publikacje


Jest autorem i współautorem: 3 monografii, 5 skryptów i blisko 60 artykułów naukowych, redaktorem naukowym 6 monografii.

Monografie:

 1. Barabasz Z., Transformacja kultury fizycznej w uniwersytetach polskich w latach 1989-2006. Rzeszow: Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010.
 2. Zadarko E.,Junger J., Barabasz Z.: Physical activity and health of thestudents from Carpathian Euroregion. Rzeszów: Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010.
 3. Skrypty: Zadarko E., Barabasz Z.; 4 tomy: ABC narciarstwa alpejskiego (narciarstwa biegowego/łyżwiarstwa/hokeja) podręcznik dla nauczycieli i studentów z płytą: Rzeszów : Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009.
 4. Zadarko E., Barabasz Z., Shyyan O., Nizioł-Babiarz E., Slyvka Y., Zadarko-Domaradzka M., Turchyk І., Barabasz M., Frączek K. Wybrane aspekty szkolnej edukacji zdrowotnej na przykładzie stylu życia młodzieży polsko ukraińskiej, skrypt dla wykładowców, nauczycieli i studentów, Wyd. Lwowski Regionalny Instytut Doskonalenia Nauczycieli we Lwowie, Lwów 2014.

Artykuły naukowe w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w tym m.in.:

 1. Barabasz Z., Zadarko E.,Shyyan O., Nakonechnyy Y., Pavlova I. (2011); Analiza poziomu wytrzymałości krążeniowo-oddechowej studentów Uniwersytetu Lwowskiego na tle badań populacyjnych młodzieży akademickiej z Polski i Słowacji. PhysicalActivity, Health and Sport, Lviv State University of Physical Culture, No 4 (6), c.66-73.;
 2. Zadarko E., Barabasz Z.(2014), Nizioł-Babiarz E., Zadarko Domaradzka M., et al. Leisure time physical activity of young women from the Carpathian Euroregion in relation to the Body Mass Index, Ann Agric Environ Med. 4;21(3); s.622-626 (IF 3,0).;
 3. Barabasz Z., Zadarko-Domaradzka M., Penar-Zadarko B, Nizioł-Babiarz E., Zadarko E.: The relation between subjective health-assessment and cardiorespiratory fitness in adolescents, Progress In Health Sciences, 2015, Vol.5, no.1, s. 150-155.;
 4. Barabasz Z., Huzarski M., Zadarko-Domaradzka M., Nizioł-Babiarz E. Huzarska A., Zadarko E. (2017), Selected motor skills of footballers with regard to the playing level and the playing position, Slovak Journal of Sport Science, 2 (2), 2017, p.70-75.;
 5. Ozimek M., Krawczyk M., Zadarko E., Barabasz Z., Ambroży T., Stanula A., Mucha D. K., Jurczak A., Mucha D. (2017), Somatic Profile of the Elite Boulderers in Poland, Journal of Strength & Conditioning Research, vol. 31, 2017,iss. 4, p. 963-970, p-ISSN: 1064-8011, e-ISSN: 1533-4287 , (IF 2,060).;
 6. Zadarko-Domaradzka M., Barabasz Z., Sobolewski M., Nizioł-Babiarz E., Penar-Zadarko B., Szybisty A., Zadarko E. (2018) Alcohol Consumption and Risky Drinking Patterns among College Students from Selected Countries of the Carpathian Euroregion, “BioMed Research International”, vol. 2018, Article ID 6084541, 9 pages, 2018 (IF=2,583).;
 7. Przednowek K., Barabasz Z., Zadarko-Domaradzka M., Przednowek K.H., Nizioł-Babiarz E., Huzarski M., Sibiga K., Dziadek B., Zadarko E (2018) Predictive Modeling of VO2max Based on 20 m Shuttle Run Test for Young Healthy People, „Applied Sciences-Basel”, 2018, Vol. 8, iss. 11, Art. nr 2213, DOI: 10.3390/app8112213 (IF=1,689).;
 8. Barabasz Z., Huzarski M., Pizło T., Zadarko-Domaradzka M., Zadarko E. (2018), Assessment of the correlation between the playing position on the field, acquired technique and the specific endurance of football players at various calendar age, “Scientific Review of Physical Culture”, vol. 8, iss. 3, p. 51-56.;
 9. Potocka N., Penar-Zadarko B., Skrzypa M., Braun M., Zadarko-Domaradzka M., Ozimek M., Nizioł-Babiarz E., Barabasz Z., Zawlik I., Zadarko E. (2019) Association of ACTN3 polymorphism with body somatotype and cardiorespiratory fitness in young healthy adults, Int. J. Environ. Res. Public Health, 16(9), 1489; ( IF=2,468).